ประกาศ การสอบกลางภาควิชา 517451 Computer Network

 

สอบวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 2550 เวลา 9.00 – 12.00

 

ห้องสอบ ทางคณะจะประกาศที่บอร์ดใต้ตึก รว.ท.   ขอให้นักศึกษาคอยติดตามด้วย

 

แนวข้อสอบ

 

 

เข้าสู่หน้าเวบของวิชานี้ตามปกติ