ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ประกาศ
27/10/59

กำหนดการสอบคัดเลือก
นักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโทภาคปกติและโครงการพิเศษ
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
[กำหนดการรับสมัคร] รายละเอียดการสอบคัดเลือก[ ปริญญาโท ภาคปกติ] [ปริญญาโท ภาคพิเศษ] [ปริญญาเอก]

รายละเอียดหลักสูตร[ปริญญาโท] [ปริญญาเอก]
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 3427 2923, 0 3425 5093 ต่อ 28703, 28704
ดูรายละเอียดทุนและเนื้อวิชาที่สอบที่ facebook: Computing, Silpakorn University
ประกาศ
02/02/57

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคปกติและภาคพิเศษ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคปกติและภาคพิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
รับสมัคร : [กำหนดการรับสมัคร]

รอบที่ 2 (บัดนี้-22 มิ.ย.58)
รายละเอียดการรับสมัคร[ ปริญญาโท ภาคปกติ] [ปริญญาโท ภาคพิเศษ] [ปริญญาเอก]

รายละเอียดหลักสูตร[ปริญญาโท] [ปริญญาเอก]
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 3427 2923, 0 3425 5093 ต่อ 28703, 28704
ประกาศ
14/02/56
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE)
     ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อยกระดับ และใช้ประกอบการคัดเลือก เลื่อนขั้น ปรับตำแหน่ง ของบุคลากรในประเทศภาคีสมาชิก ITPEC ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น พม่า มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย โดยจัดจะสอบในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์สอบอื่นทั่วประเทศพร้อมกัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ทั้งนี้ผู้สมัครสอบทุกคนสามารถเข้าร่วมรับการติวสอบได้ฟรีก่อนการสอบจริงอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.cp.su.ac.th/itpe
ประกาศ
28/11/55

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ICSEC2013
The 2013 International Computer Science and Engineering Conference

กำหนดส่งผลงาน 15 มิถุนายน 2556 (Full paper submission Due June 15, 2013)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ
29/09/55

ประกาศติวสอบฟรี !! การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) วิชา IP
ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 13 - 14 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง 4103 ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2555
[ลงทะเบียน] [ตรวจสอบรายชื่อ] [กำหนดการ ] [แผนที่ ]
ประกาศ
07/09/55

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
เข้าร่วมการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อยกระดับ และใช้ประกอบการคัดเลือก เลื่อนขั้น ปรับตำแหน่ง ของบุคลากรในประเทศภาคีสมาชิก ITPEC ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น พม่า มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย
เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ [ITPE Thailand] จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์สอบอื่นทั่วประเทศพร้อมกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ เจ้าหน้าที่ เมธา เกี่ยวกับส่วนลดค่าสมัคร 20 - 70% (ราคาปกติ 1,000 บาท)
ท่านสามารถแจ้งชื่อแล้วโอนเงินค่าสมัครมาที่ บัญชีธนาคารทหารไทย
เลขที่ 352 - 2 - 50952 - 4 ชื่อบัญชี นาย เมธา ลิมปิวรรณ
และอีเมล์ใบสำคัญการโอนเงินมาที่ meta.limpiwan@gmail.com พร้อมชื่อผู้สมัครสอบ
ประกาศ
27/08/55

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม Pentaho EE, CE, Data และอื่น ๆ
ได้ที่นี่ : Download ซึ่งใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะทางธุรกิจ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source Pentaho BI Suite”
ระหว่างวันที่วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม และวันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2555
ณ ห้องแลปปฏิบัติการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
ประกาศ
09/08/55

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา SU ICT FAIR 2012
ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2555
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ภายในงานพบกับการแสดงสินค้าทางด้านไอที ตลาดนัด การสัมมนา และการแสดงผลงานทางด้าน ICT ของศิษย์เก่า และนักศึกษา พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ict-fair.su.ac.th
ประกาศ
09/08/55

NSC2013
NECTEC เชิญชวนเข้าร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC2013) สนใจสมัครส่งข้อเสนอโครงการได้ที่
ศูนย์ประสานงานโครงการ NSC ส่วนภูมิภาคตะวันตก
ติดต่อสอบถามŒ
อาจารย์ โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ และ อาจารย์ ดร. ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง‡
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 73000
รายละเอียด : Official Website, Western Region Facebook, Poster
ประกาศ
02/07/55

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ณ ประเทศศรีลังกา โดยไม่ระบุสาขาวิชา
ผู้รับทุนจะด้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
1.ค่าเล่าเรียนฟรี
2.ค่าลงทะเบียนฟรี
3.ค่าวีซ่านักศึกษาฟรี
4.ค่าใช้จ่ายรายเดือน 30000 รูปีศรีลังกา/เดือน (7112 บาท/เดือน)
5.ค่าใช้จ่าย 10000 รูปีศรีลังกา เมื่อเดินทางไปถึงครั้งแรก
6.ค่ารักษาพยาบาลฟรี
รายละเอียดเพิ่มเติม : [ประกาศ] [เว็บไซต์]
ประกาศ
29/05/55

ประกาศนักศึกษาที่ต้องการลง 517113 Discrete Computational Structures
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.ต้องเคยได้เกรด F มาก่อน
2.ต้องได้ S ในวิชา 517492 RESEARCH PROJECT II หรือ 520492 RESEARCH PROJECT II หากยังไม่ผ่านต้องเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2555
3.ต้องผ่านวิชาบังคับทั้งหมดหรือลงเรียนวิชาบังคับให้ครบภายในภาคต้นปีการศึกษา 2555
ระวัง!!!
นักศึกษาที่ต้องการลงวิชานี้ต้องพบผู้สอนในคาบแรก
นักศึกษาที่ขาดเรียนในคาบแรกอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียน
ประกาศ
24/05/55

เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการนักศึกษาปริญญาตรีพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องไววิทย์ พุทธารี อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักศึกษาชาย แต่งกายชุดนักศึกษาผูกเนคไทติดเข็มคณะสวมรองเท้าหนัง
นักศึกษาหญิง แต่งกายชุดนักศึกษาติดเข็มมหาวิทยาลัยและคณะสวมรองเท้าหุ้มส้น
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน [คลิก]
โอกาสดีที่นักศึกษาจะได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมกับน้อง ๆ ปี 1 (งานนี้เลี้ยงอาหารกลางวันฟรี)
ประกาศ
19/03/55

เชิญชวนนักศึกษาทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมโปรแกรมทัศนศึกษาที่น่าตื่นใจและอุดมไปด้วยสาระ
1. งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 :
Thailand ICT Contest Festival 2012 : วันที่ 21 มีนาคม 2555
[ลงทะเบียน ICT2012] [แบบประเมินความพึงพอใจ ICT2012]
2. งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 : NAC2012 หรือเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE :
วันที่ 28 มีนาคม 2555
[ลงทะเบียน NAC2012] [แบบประเมินความพึงพอใจ NAC2012]
โดยภาควิชามีรถบัสรับส่งความจุประมาณ 40 ที่นั่งและขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ลงทะเบียนก่อนครับ
ท่านสามารถชักชวนเพื่อนๆ และตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์
[ICT2012] และ [NAC2012]
โอกาสดีปีละครั้ง รีบตัดสินใจและชักชวนเพื่อนๆ กันได้เลยครับ
ประกาศ
08/03/55

ขอเชิญเข้าฟังการนำเสนอโครงงานปริญญานิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์
บุคคลทั่วไปและนักศึกษาทุกชั้นปีที่มาให้กำลังใจหรือสังเกตุการณ์
สามารถเข้าฟังได้โดยแต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ
ในวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 8.30 เป็นต้น ณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
[กำหนดการนำเสนอโครงงาน] [รายชื่อโครงงานและกรรมการสอบ]
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน มาร่วมงานพิธีปิด วันที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศ
01/03/55

ขอเชิญร่วมงานงานปัจฉิมนิเทศ และการบรรยายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554
พบกับสาระน่ารู้ แนวทางการศึกษาต่อ และการเป็นเจ้าของธุรกิจ พร้อมกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง 4103 และ ห้อง 5406 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
กำหนดการ [โครงการปัจฉิมนิเทศ] [โครงการเพิ่มพูนความรู้ และคุณธรรม]
ประกาศ
29/02/55

Thailand NetRiders 2012 (Cisco National Networking Skills Competition)
การแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
รับสมัครถึงวันที่ 20 มีนาคม 2555 และแข่งขันรอบคัดเลือกวันที่ 7 เมษายน 2555 แข่งแบบ online ณ ศูนย์สอบประจำภูมิภาค [รายละเอียดและใบสมัคร]
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุธาทิพย์ พรมลี ติดต่อ suthatip@fdc.co.th หรือโทร. 089 410 1664
ประกาศ
29/02/55

ประกาศโครงการที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รับทุนรอบที่ 2 (NSC 2012)
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2555
ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประกาศผลงานที่ได้รับทุน และเข้ารอบชิงชนะเลิศ
[ภาคเหนือ] [ภาคกลาง] [ภาคตะวันออก] [ภาคอีสาน] [ภาคใต้] [ภาคตะวันตก]
ประกาศ
29/02/55

รายงานวิชา 520311 LAWS AND ETHICS IN INFORMATION TECHNOLOGY
ให้นักศึกษาตรวจสอบ [รายชื่อนักศึกษา] และ [เงื่อนไขการทำรายงาน]
***โปรดส่งรายงานก่อน 10 มีนาคม 2555
ประกาศ
29/02/55

ทุนปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ (ฟรีไม่ผูกมัด) โครงการ TAIST- Tokyo Tech
เรียนเชิญอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจทุนนี้เข้าร่วมฟังการบรรยาย
ในวันที่ 29 ก.พ. 2555 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
[รายละเอียดโครงการ] [สาขาที่เปิดรับสมัคร]
ประกาศ
22/02/55

พิธีรับใบประกาศนียบัตรในโครงการ ITPE ประจำปี 2555
จัดขึ้นระหว่าง”การ ประชุมวิชาการประจำปี สวทช.”(NAC 2012)
ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ผู้เข้าร่วมพิธีกรุณาตอบกลับที่ itpe@nstda.or.th และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน [NAC 2012]
ส่วนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานภาควิชาจะเปิดระบบลงทะเบียนเร็ว ๆ นี้ และจัดรถรับส่งฟรี
ประกาศ
15/02/55

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งปะเทศไทย ครั้งที่ 14
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าชมผลงาน
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งปะเทศไทย ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคตะวันตก
ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.30 - 16.30 น.
ณ ห้องแสดงผลงาน อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ (ร.วท.)
และมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับทุนรอบที่ 2 ภายในงานด้วยครับ
ประกาศ
27/01/55

เชิญเข้าร่วมโครงการ "การเขียนบรรณานุกรมและการใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ดขั้นสูง"
โดยเฉพาะนักศึกษาที่กำลังประสบปัญหารุมเร้าจากงานเอกสารของตนเอง
เข้าร่วมการอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 13.55 – 16.35 น.
ณ ห้องไววิทย์พุทธารี อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์
[กำหนดการอบรม] [แบบสอบถาม]
ประกาศ
27/01/55

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ NLC12
[ตรวจสอบรายชื่อ] 50 คนผู้ผ่านเข้ารอบในแต่ละประเภท
และขอให้ผู้เข้ารอบยืนยันการเข้าร่วมรอบที่สอง วันที่ 24 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2555
แล้วจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารอบสอง วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ทางเว็บไซต์ของ NLC
ประกาศ
19/01/55

การเขียนแบบคำร้อง เพื่อขอเข้าฝึกงาน
นักศึกษาที่สนใจการฝึกงานในบริษัทต่าง ๆ ช่วงปิดภาคฤดูร้อนนี้
สามารถออกหนังสือเข้ารับการฝึกงานได้ที่ สำนักงานภาควิชาฯ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ [ขั้นตอนการขอหนังสือ] [ตัวอย่างการเขียนคำร้อง]
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ คุณกัลยา ตาทอง ณ สำนักงานภาควิชาฯ ได้ทุกวันเวลาราชการครับ
ประกาศ
19/01/55

ใบรับรองผู้สอบผ่าน โครงการ ITPE ศูนย์ ม.ศิลปากร
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สอบผ่านวิชา IP และ FE สามารถมารับใบรับรอง
เพื่อใช้ประกอบในการสมัครงาน คัดตัวฝึกงาน และสมัครศึกษาต่อ
โดยมารับได้ที่สำนักงานภาควิชาคอมพิวเตอร์ ที่ คุณเมธา ลิมปิวรรณ
[รายชื่อผู้สอบผ่านโครงการ ITPE]
ประกาศ
17/01/55

ข่าวดี!! สำหรับผู้ที่สอบ ITPE ไม่ผ่าน
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยรวม ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
สามารถสอบใหม่ได้ฟรี ในรอบการสอบเดือนเมษายน 2555 นี้
[โครงการ ITPE] เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
ประกาศ
16/01/55

เทียบรายวิชา 517491 (CS) และ 517493 (IT)
ประกาศจากคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการเทียบรายวิชาระหว่างสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปี 2544 และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร ปี 2548
[คลิกเพื่อดูต้นฉบับ]
ประกาศ
16/01/55

แบบสอบถาม งานปีใหม่ภาควิชาฯ 2555
เชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาตรี โท และเอก
ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงกิจกรรมปีใหม่ของภาควิชาให้สนุก ดี มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น
โดยทุกคำติ และคำชมจะถูกพิจารณา เพื่อใช้จัดงานปีใหม่ภาควิชาฯ ในครั้งต่อไปครับ
[คลิกตอบแบบสอบถาม]
ประกาศ
04/01/55

นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมงานปีใหม่ภาควิชาฯ (ฟรีตลอดงาน)
[คลิกลงทะเบียน]
ภายในวันที่ 5 ม.ค. 2555 ก่อนเวลา 24.00 น. เพื่อใช้เตรียมอาหารและสถานที่
และจัดงานในวันเสาร์ที่ 7 ม.ค. 2555 เวลา 11.30 - 14.00 น. ณ ลานจอดรถอาคารวิทยาศาสตร์ 1
สำหรัยนักศึกษาที่มีเรียนในวันดังกล่าว เราจะเชิญอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามาร่วมงานด้วยครับ
ประกาศ
21/12/54

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าฟังการสอบโครงงานปริญญานิพนธ์ ประจำปี 2554
ในวันที่ 22 และ 23 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป
ณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์ 1
โดยแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเรียบร้อย และห้ามส่งเสียงดังรบกวนการสอบครับ
ดูตารางกำหนดการสอบ [คลิก]
ประกาศ
20/12/54

IBM Academic Initiative Program (Free!!)
โครงการส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าวิจัยของไอบีเอ็ม เปิดโอกาสให้ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย สามารถเข้าถึงหลักสูตร เนื้อหา ความรู้ และซอฟต์แวร์ ของไอบีเอ็มฟรี สามารถดาวน์โหลดและนำไปใช้ในการสอนได้อีกด้วย
สมัครสมาชิก [คณาจารย์] [นักศึกษา] [นักพัฒนา]
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 02 273 0041-2 หรือ feedback@th.ibm.com
ประกาศ
20/12/54

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร (ที่ประสบภัยน้ำท่วม)
สหกรณ์ได้จัดสรรเงิน 5,000,000 บาท เพื่อกู้
โดยกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
โดยพิจารณาตามลำดับก่อนหลังจากผู้ที่ยื่นเอกสารและหลักฐานการกู้ครบถ้วน
หากครบวงเงินโครงการแล้ว จะพิจารณาการกู้ตามหลักเกณฑ์การกู้สามัญของสหกรณ์ครับ
ประกาศ
14/12/54

เว็บไซต์ทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่ต้องการหาที่ฝึกงาน
[www.jobmarket.co.th]
เป็นเว็บไซต์หางานออนไลน์สำหรับนักศึกษาที่ต้องการที่ฝึกงาน งานพาร์ทไทม์ และหางานประจำสำหรับนักศึกษาจบใหม่ เพื่อเพิ่มความคุ้นเคยกับการสมัครงานออนไลน์ ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
*ข้อคิดเห็น เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบการจัดการ และระบบอำนวยความสะดวกที่ดีใช้ได้ครับ
ประกาศ
13/12/54

ประกาศรายชื่อนักศึกษาในโครงการ MSDN-AA update!!!
ประกาศรายชื่อ [คลิก]
Active Status - นักศึกษาที่ลงทะเบียนในโครงการ MSDN-AA เรียบร้อยแล้ว
Pending Registration Status - นักศึกษาที่ต้องยืนยันผ่าน Email ของนักศึกษาเอง
สำหรับคนที่เคยสมัครและไม่มีชื่อในนี้ คือ หมดอายุแล้ว หากจะใช้ต่อกรุณาติดต่อ
อ.ดร.วัสรา รอดเหตุภัย (wasara@cp.su.ac.th)
ประกาศ
12/12/54

โครงการ Microsoft DreamSpark for Academic Institutions (MSDN-AA)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมโครงการ Microsoft DreamSpark for Academic Institutions [ชื่อเดิม MSDN-AA (Microsoft Developer Network - Academic Alliance)] ของทางบริษัทไมโครซอฟต์ซึ่งได้มอบสิทธิพิเศษให้คณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาความสามารถและมีโอกาสได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาที่หลากหลาย โดยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของทาง Microsoft โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
ตัวอย่างซอฟท์แวร์ในโครงการที่สามารถดาวน์โหลดได้ เช่น Office Accounting Professional, Office Communicator, Office Project Server, Visual Studio, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server, Visio, Project, SQL Server, OneNote, Virtual PC, Visual Basic, Visual C++, Visual C#, InfoPath, MapPoint, .Net, Access, MSDN Library, Access, Exchange Server และอื่นๆ อีกมากมาย
[ดูรายละเอียด]
ติดต่อสอบถาม อ.ดร.วัสรา รอดเหตุภัย (wasara@cp.su.ac.th)
ประกาศ
09/12/54

ประกาศโครงงานปริญญานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชา 517 491 Research Project 1 รายวิชา 517 492 Research Project 2 และผู้ที่ประสงค์จะขออนุมัติหัวข้อโครงงาน (ทั้งใหม่และเปลี่ยนแปลง) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554
ขอให้มาประชุมเพื่อรับฟังข้อชี้แจงต่างๆ ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 เวลา 12:10 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ทั้งนี้ ขอให้ติดตามประการข่าวสารสำคัญล่าสุดต่างๆ
ผ่านทาง [Facebook] และเว็บไซต์ [Whiteboard]
ประกาศ
09/12/54

ประกาศงดการเรียนการสอน
รายวิชา 517334 และ 520352 (INTERNET AND ELECTRONIC COMMERCE)
รายวิชา 517425 และ 520323 (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM)
ในวันอังคารที่ 13 และวันพฤหัสที่ 15 ธันวาคม 2554 (สัปดาห์หน้า)
แล้วจะมีการนัดเรียนชดเชยในภายหลังครับ
ประกาศ
01/12/54

กำหนดการใหม่ โครงการ Thailand's Network Security Contest 2011
สอบคัดเลือกรอบแรก วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 11.30-16.00 น.
ณ ห้องเรียนทางไกล 2304 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
ข้อสอบ แบ่งออกเป็น 2 ตอน (closed book) – รวม 300 คะแนน
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไปในวันสอบ 1. ดินสอ 2B, ยางลบ (ใช้สอบปรนัย) 2. ปากกา (ใช้สอบอัตนัย)
ติดตามข่าวได้ที่ [Facebook] หรือ [www.tcs.co.th]
ประกาศ
25/11/54

ประกาศสอนเพิ่มเติมวิชา 520111 PRINCIPLES OF INFORMATION SYSTEMS
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2554 (วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ)
เวลา 9.25 - 15.40 น. ณ ห้องรวท.2
สำหรับนักศึกษา IT ชั้นปีที่ 1 และผู้ที่ต้องการย้ายสาขาวิชา
ประกาศ
19/11/54

ข้อมูลศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย
ด้วยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ประสบความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่สำคัญและขอความช่วยเหลือได้ที่ [ศิลปากรช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม]
ประกาศ
19/11/54

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ITPE
สิ่งสำคัญมีดังนี้
1. ห้ามเข้าห้องสอบหลังเวลา 9.30 น. อย่างเด็ดขาด
2. นำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสอบ
3. อนุญาตให้นำดืนสอ2B ปากกา ยางลบ และไม้บรรทัดเท่านั้นนำเข้าห้องสอบได้
4. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคำนวน ไม้บรรทัดที่มีสูตรคำนวน และเครื่องมือสื่อสารติดตัวเข้าห้องสอบ ให้ใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระแล้ววางไว้ด้านหน้าห้อง
รายละเอียดอื่น ๆ [คลิก]
ประกาศ
14/11/54

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ITPE รอบ 2/2554 และคู่มือ IP ฉบับภาษาไทย
1. ตรวยสอบรายชื่อผู้สมัคร [คลิก] แถบสีเขียว คือ สามารถสอบได้ตามปกติ
    แถบสีแดง คือ ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากไม่ชำระเงิน (หากพบปัญหาติดต่อกลับด่วนครับ)
2. คู่มือพิชิต IP ฉบับภาษาไทย [คลิก] เหมาะสำหรับอ่านทบทวนก่อนสอบครับ
ประกาศ
10/11/54

ด่วน!!! แจ้งความประสงค์ขอเลื่อนสอบ ITPE
ข่าวดีสำหรับผู้ที่มาสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ในวันที่ 20 พ.ย. นี้ไม่ได้
เนื่องจากประสบปัญหาชีวิตจากอุทกภัยครั้งใหญ่นี้ สามารถขอเลื่อนสอบไปเป็นรอบเดือนมีนาคมปีหน้าได้
โดยแจ้งความประสงค์ผ่าน [เอกสารออนไลน์] ภายในวันที่ 14 พ.ย. 2554 เวลา 13.00 น. ครับ
ประกาศ
09/11/54

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที วิชา IT Passport (IP)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 พ.ย. 2554 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 (ภาควิชาคอมพิวเตอร์) อาคารวิทยาศาสตร์ 1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
กรุณาสมัครติวก่อนที่ [สมัครออนไลน์] แผนที่ [อาคารวิทยาศาสตร์ 1]
ประกาศ
02/11/54

ประกาศเลื่อนการแข่งขัน Thailand's Network Security Contest 2011 จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นยังอยู่ในช่วงวิกฤติ และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น
หากสภาวะการณ์อยู่ในความเรียบร้อยแล้ว คณะผู้จัดทำจะเรียนแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบเป็นลำดับต่อไป
ติดตามข่าวได้ที่ [Facebook] หรือ [เว็บไซต์หลัก]
ประกาศ
01/11/54

ประกาศเลื่อนการปิดรับสมัครและการสอบรอบแรก NLC12
เนื่องด้วยขณะนี้กทม. และจังหวัดในภาคกลางประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนัก
คณะทำงานจึงได้มีมติเห็นควรในการเลื่อนวันจัดสอบและปิดรับสมัคร ดังนี้
วันที่ 23 ธันวาคม 2554 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร)
วันที่ 14 มกราคม 2555 (การสอบแข่งขันรอบแรก (อบสอบภาคทฤษฎี)
โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารของการแข่งขันได้ที่ [NLC12]
โดยทีมงานจะทำการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลักของการแข่งขัน และอีเมลของผู้สมัครครับ
ประกาศ
13/10/54

กำหนดการพิธีมอบทุน และทำสัญญาการรับทุน NSC2012 ศูนย์ประสานงานภูมิภาคตะวันตก
ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้องไววิทย์ พุทธารี ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์
ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ตามไฟล์แนบ [กำหนดการมอบทุน]
และขอแนะนำโครงการ NSC Camp 2012 เปิดรับเพียง 80 ท่านเท่านั้น
[รายละเอียด NSC Camp]
ประกาศ
13/10/54

ประกาศเลื่อนการแข่งขัน Thailand's Network Securit Contest 2011 และขยายเวลาการรับสมัครถึงสิ้นเดือนนี้
โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาปริญญาตรี (ขอใบรับรองได้ที่คณะฯ) สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน ชิงเงินรางวัลกว่า 153,000 บาท
ปิดรับสมัครจาก วันที่ 14 ตุลาคม 2554 เป็น วันที่ 31 ตุลาคม 2554
รอบคัดเลือกจาก วันที่ 28 ตุลาคม 2554 เป็น วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
รอบชิงชนะเลิศจาก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เป็น วันที่ 19 ธันวาคม 2554
นักศึกษาที่สนใจสามารถมารับใบสมัครได้ที่ คุณเมธา ลิมปิวรรณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร
หรือดาวน์โหลดได้ที่ [เว็บไซต์หลัก]
ประกาศ
13/10/54

ประกาศเลื่อนจัดติวสอบและการสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
เนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในขณะนี้
สถาบันวิทยาการ สวทช. จึงขอแจ้งเลื่อนการสอบจากเดิมในวันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค.
เป็นวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. แทน และขอเลื่อนการจัดติวสอบออกไปเป็นช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนครับ
ส่วนผู้สมัครสอบท่านใด มีปัญหาระบบยังไม่ Update การสมัคร
กรุณาแจ้งชื่อที่ คุณเมธา ลิมปิวรรณ ณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เอกสารอ่านประกอบ[IP_Book] [FE_Book1] [FE_Book2]
ประกาศ
12/10/54

ประกาศวิชาเลือก (Track) และตารางสอนสำหรับนักศึกษา CS&IT
อันเป็นผลงานจากโครงการแนะนำแนวทางในการเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก (Track)
และโครงการชี้แจงขั้นตอนการทำวิจัยในรูปแบบใหม่
ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมาครับ
รายวิชาเลือกที่เปิดในเทอม 2[คลิก] และตารางสอน [คลิก]
รบกวนตอบแบบสอบถามครับ [ช่วงเช้า] [ช่วงบ่าย]
ประกาศ
09/10/54

ประกาศสำหรับนักศึกษาภาคคอมชั้นปีที่ 3[ช่วงเช้า]
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ ห้อง 4103 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ช่วงเช้ามีการแนะแนวทางการเลือก Track และรายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ช่วงบ่ายมีการชี้แจงขั้นตอนการทำวิจัยในรูปแบบใหม่ของเทอม 2
งานนี้เลี้ยงข้าวและขนมในงานด้วย อย่าลืมชักชวนกันมา เพราะเราเช็คชื่อครับ
กำหนดการ [ช่วงเช้า] [ช่วงบ่าย]
แบบสอบถาม [ช่วงเช้า] [ช่วงบ่าย]
ประกาศ
08/10/54

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
สามารถตรวจสอบรายชื่อและประเภทผู้สมัครได้ที่ [คลิก]
ผู้ที่สมัครสอบ สามารถชำระเงินและส่งหลักฐานได้ภายในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554
ที่ คุณเมธา ลิมปิวรรณ ณ สำนักงานภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

*จัดติวสอบ IP ระหว่างวันที่ 17 - 20 ตุลาคม ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 19.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เอกสารมีให้โหลดที่ [IP_Book] [FE_Book1] [FE_Book2]
ประกาศ
03/10/54

เลื่อนอีกครั้ง!! การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย (NLC)
เปิดรับสมัครถึง 31 ตุลาคม 2554
แข่นขันรอบแรก 12 พฤศจิกายน 2554
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค (NECTEC)
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประลองฝีมือ วัดทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux) ในเวที "การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย"
โดยในปี พ.ศ. 2554 นี้ ได้จัดการแข่งขันขึ้นเป็น ครั้งที่ 12 สมัครได้ทางเว็บไซต์ของการแข่งขันเท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
อ่านรายละเอียดได้ที่ http://nlc12.opentle.org
ประกาศ
30/09/54

เลื่อน!! การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย (NLC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค (NECTEC)
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประลองฝีมือ วัดทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux) ในเวที "การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย"
โดยในปี พ.ศ. 2554 นี้ ได้จัดการแข่งขันขึ้นเป็น ครั้งที่ 12 โดยเลื่อนการเปิดรับสมัครถึง 4 ตุลาคม ศกนี้ สมัครได้ทางเว็บไซต์ของการแข่งขันเท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และเลื่อนการแข่งขันรอบแรกพร้อมกันทั่วประเทศเป็น วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554
อ่านรายละเอียดได้ที่ http://nlc12.opentle.org
ประกาศ
27/09/54

ประกาศรายชื่อนักศึกษาในโครงการ MSDN-AA
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในโครงการ MSDN-AA เรียบร้อยแล้ว จำนวน 26 คน [คลิกที่นี่]
นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนและหมดอายุแล้ว จำนวน 56 คน [คลิกที่นี่]
สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้้
[รายละเอียดโครงการ] [ดาวน์โหลดใบสมัคร]
และหากนักศึกษาที่หมดอายุแล้วประสงค์ที่จะกลับมาใช้ กรุณาติดต่อสอบถาม อ.ดร.วัสรา รอดเหตุภัย (wasara@cp.su.ac.th)
ประกาศ
24/09/54

ประกาศผล NSC2012 ทั่วประเทศ (รอบแรก)
การตรวจข้อเสนอโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC2012) ศูนย์ภูมิภาคตะวันตก
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
[ผลการตัดสิน NSC2012 ศูนย์ภูมิภาคตะวันตก รอบแรก]
[สรุปจำนวนโครงการทั่วประเทศดังนี้ ]
[ภาพบรรยากาศ NSC2012 ศูนย์ภูมิภาคตะวันตกรอบแรก]
ประกาศ
15/09/54

เอกสารและคุณสมบัติ การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
รูปแบบการสมัครสอบ ITPE มีดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
1.บุคคลทั่วไป
2.นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับปริญญาตรีเท่านั้น
3.นักศึกษาศูนย์สอบ (นิสิต นักศึกษา ไม่เกินระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาในสถาบันที่เป็นศูนย์สอบเท่านั้น
ค่าสมัครสอบ
1.บุคคลทั่วไป 1,000 บาท
2.นักศึกษาทั่วไป 500 บาท
3.นักศึกษาศูนย์สอบ 300 บาท
การส่งเอกสาร
ส่งสำเนาสลิปโอนเงินผ่านทางโทรสาร (0 2642 5014) หรือส่งอีเมล์ที่ (itpe@nstdaacademy.com) พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร
กรณีนักศึกษาทั่วไป และนักศึกษาศูนย์สอบ กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ผ่านทาง Fax (0 2642 5014) หรือ E-Mail ที่ (itpe@nstdaacademy.com)
(หมายเหตุ: ในวันสอบบัตรนักศึกษาจะต้องไม่หมดอายุ)
ส่วนเอกสารมีให้โหลดที่ [IP_Book]
ส่วนเอกสารมีให้โหลดที่ [FE_Book1]
ส่วนเอกสารมีให้โหลดที่ [FE_Book2]
หรือถ่ายเอกสารที่ ร้าน AA ใต้อาคารวิทยาศาสตร์ 1 สำหรับ IP_Book ครับ
ประกาศ
06/09/54

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
เพื่อยกระดับ และใช้ประกอบการ คัดเลือก เลื่อนขั้น ปรับตำแหน่ง ของบุคลากรในประเทศ เปิดโอกาสสำหรับบุคลากรที่ไม่มีพื้นฐานการศึกษาในสายไอทีมาก่อน แต่มีทักษะ และความสามารถได้ปรับวุฒิให้ตรงตามความสามารถ เพิ่มโอกาสโดยสามารถรับงานจากประเทศในภาคีสมาชิก ITPEC ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น พม่า มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย
เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ [ITPE Thailand] จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554
จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์สอบอื่นทั่วประเทศพร้อมกัน
ประกาศ
05/09/54

สมัครงานผู้ช่วยนักวิจัย NECTEC
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค (NECTEC)
รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
รายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้ครับ คลิก
ประกาศ
30/08/54

บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Experimental Design”
โดย วิทยากรพิเศษ ผศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 1638 ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ประกาศ
30/08/54

โครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จัดโครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาคอมพิวเตอร์ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 2 ก.ย. พ.ศ. 2554
ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 2, 3 และ 6 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายละเอียดการอบรม [คลิก]
ประกาศ
19/08/54

ขอเชิญผู้สนใจด้าน IT ทุกท่านเข้าร่วมงาน ITPE Roadshow@SU
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)
ได้จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
เพื่อใช้ประกอบการ คัดเลือก เลื่อนขั้น ปรับตำแหน่ง ของบุคลากร เปิดโอกาสสำหรับบุคลากรที่ไม่มีพื้นฐานการศึกษาในสายไอทีมาก่อน แต่มีทักษะ และความสามารถได้ปรับวุฒิให้ตรงตามความสามารถ เพิ่มโอกาสใหม่ในการรับงานจากประเทศในภาคีสมาชิก ITPEC ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น พม่า มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย เป็นต้น
ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
ณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [ITPE Thailand]
ประกาศ
17/08/54

Download Slides จากงาน NSC2012 Roadshow@SU
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (The Fourteenth National Software Contest 2012: NSC2012) ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคตะวันตก
โดยผู้แทนจาก NECTEC คุณเจษฎา จงสุขวรากุล คุณศารทูล คัมมกสิกิจ และ ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์ นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ในการแข่งขัน NSC011 ครั้งที่ผ่านมาอีกด้วย
Download Slide [Open source] [Environment App Contest]
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม NSC ศูนย์ภูมิภาคตะวันตก [www.facebook.com/nsccpsu]
ประกาศ
11/08/54

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการแข่งขัน “Network Security Contest 2011”ชิงเงินรางวัลกว่า 153,000 บาท
เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2554
โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาปริญญาตรี สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน
ติดต่อสอบถามŒ
อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ และ คุณเมธา ลิมปิวรรณ‡
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 73000
ประกาศ
10/08/54

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (SU ICT Fair 2011)
วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2554 นี้
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โดยมีรายละเอียดและกำหนดการดังนี้ [คลิก]
นอกจากจะได้สัมมนากับผู้นำด้าน IT แล้วยังมีสินค้าจากบูธผู้ประกอบการชั้นนำอีกด้วย
ประกาศ
03/08/54

ขอเชิญชวนน้อง ๆ เข้ารับชมการสอบข้อเสนอโครงงานปริญญานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 และ วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
โดยมีหัวข้อโครงงานดังนี้ [คลิก] และกำหนดการดังนี้ [คลิก]
โดยให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา และเข้ารับฟังอย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อย
ประกาศ
19/07/54

ด่วนที่สุด!!! วิชา 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภาคปฏิบัติการ
เฉพาะวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 12.05 - 13.00 น.
ให้นักศึกษาย้ายห้องเรียนจากหอประชุม ไปยังห้องไววิทย์ พุทธารี (อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 3)
ประกาศ
13/07/54

การทดสอบความสามารถในการแก้ปัญาหาโจทย์คอมพิวเตอร์สำหรับ นศ. ปี 3 - 4
นักศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมชิงเงินรางวัลการแข่งขัน การเขียนโปรแกรม ACM- ICPC ระดับภูมิภาค
ให้นำคอมพิวเตอร์วางตักของตนเอง พร้อมลงโปรแกรม Code::Blocks
มาที่ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ในวันพฤหัสที่ 14 ก.ค. นี้ เวลา 12.00 น.
เพื่อทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
[รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน]
ประกาศ
06/07/54

ประกาศ ! เรื่องห้ามนักศึกษานำอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่เครื่องเขียนเข้าห้องสอบ
เพื่อให้การสอบของคณะวิทยาศาสตร์ มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มีมติ ห้ามนักศึกษานำอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เครื่องเขียนเข้าห้องสอบ หากต้องการนำติดตัวเข้าห้องสอบให้ใส่ซองใสไม่มีสีเท่านั้น
[ดังประกาศต่อไปนี้]
ประกาศ
04/07/54

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2554
ศูนย์ สอวน. ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ใน 5 สาขาวิชา คือ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2554
[รายละเอียดดังต่อไปนี้]
ประกาศ
27/05/54

ประกาศสำหรับ รายวิชา 517491 : RESEARCH PROJECT I (ใหม่)
ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา 517491 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4
(หลักสูตรใหม่) เข้ารับฟังการชี้แจง ในวันจันทร์ที่ 30 พ.ค. 2554 ณ.ห้อง 1639 เวลา 13.00 น.
ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากที่เคยประกาศไว้ คือ วันอังคารที่ 31 พ.ค. 2554
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
-- อ.วัสรา รอดเหตุภัย --
ประกาศ
06/05/54

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7
ศูนย์ สอวน. ม.ศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนทั้ง 6 คน ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7
ณ. มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2554
ประกาศ
11/04/54

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์การรับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร ขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ
และปริญญาเอก (ปริญญาโท ภาคพิเศษใช้กำหนดการเดิม)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science)

โดยเปลี่ยนแปลงกำหนดการเป็นดังนี้
ปริญญาโท ภาคพิเศษ วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ปริญญาโท ภาคปกติ วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ปริญญาเอก วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ สอบสัมภาษณ์ ห้อง 1638 ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ม.ศิลปากร นครปฐม
ประกาศ
05/04/54

งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2


ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2554 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนรถไฟ) กทม. "เปิดพื้นที่" และ "เปิดโอกาส" ให้มีการนำเสนอศักยภาพของเยาวชนทั่วประเทศ ในงานดังกล่าว มีผลงานและเยาวชนเด่นๆ ทั้งด้าน IT เช่น โครงงาน NSC ที่ได้รับรางวัล อบรมทำ Animation เขียนเกมส์, ศิลปะการแสดง ละครเวที ดนตรี เต้น Cover B-boy เกาหลี, การทำสื่อหนังสั้นและวีดิทัศน์ ประกวดถ่ายภาพ และอีกมากมายภายในงาน
ประกาศ
17/03/54

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ และภาคพิเศษ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ และภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science)
รับสมัครถึงวันที่ 5 เมษายน 2554
[ภาคปกติ] [ภาคพิเศษ] [หลักสูตร] [แผ่นพับ]
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 3427 2923, 0 3425 5093 ต่อ 28703, 28704
ประกาศ
17/03/54

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ(Computer and Information Science) รุ่นที่ 4
รับสมัครถึงวันที่ 5 เมษายน 2554
[รายละเอียด] [หลักสูตร] [แผ่นพับและสาขางานวิจัย]
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 3427 2923, 0 3425 5093 ต่อ 28703, 28704
ประกาศ
10/01/54

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน
ประกาศรับสมัครรับนักศึกษาช่วยงานปฎิบัติการวิชา 517 101
รับนักศึกษาช่วยงานปฎิบัติการวิชา กลุ่มละ 5 คน ทั้งหมด 11 กลุ่ม
ลงชื่อได้ที่พี่แอน กัลยา สนง.ภาค
ประกาศ
10/01/54

การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค (NECTEC)
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประลองฝีมือ วัดทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux) ในเวที "การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย"
โดยในปี พ.ศ. 2553 นี้ ได้จัดการแข่งขันขึ้นเป็น ครั้งที่ 11 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 24 กันยายน ศกนี้ สมัครได้ทางเว็บไซต์ของการแข่งขันเท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แข่งขันรอบแรกพร้อมกันทั่วประเทศ 12 ศูนย์สอบในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2553
อ่านรายละเอียดได้ที่ http://nlc11.opentle.org
ประกาศ
10/01/54

NSC2012
NECTEC เชิญชวนเข้าร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC2012) สนใจสมัครส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการ NSC ส่วนภูมิภาคตะวันตก
ติดต่อสอบถามŒ
อาจารย์ โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ และ อาจารย์ ดร. ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง‡
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 73000
http://www.nectec.or.th/nsc/, http://www.facebook.com/nsccpsu, http://twitter.com/SuNSC
ประกาศ
10/01/54

โครงการ MSDN-AA
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมโครงการ MSDN-AA (Microsoft Developer Network - Academic Alliance) ของทางบริษัทไมโครซอฟต์ซึ่งได้มอบสิทธิพิเศษให้คณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาความสามารถและมีโอกาสได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาที่หลากหลาย โดยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของทาง Microsoft โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
ตัวอย่างซอฟท์แวร์ในโครงการ MSDN-AA ที่สามารถดาวน์โหลดได้ เช่น Office Accounting Professional, Office Communicator, Office Project Srver, Visual Studio, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server, Visio, Project, SQL Server, OneNote, Virtual PC, Visual Basic, Visual C++, Visual C#, InfoPath, MapPoint, .Net, Access, MSDN Library, Access, Exchange Server และอื่นๆ อีกมากมาย
[ดูรายละเอียด] [ดาวน์โหลดใบสมัคร]
ติดต่อสอบถาม อ.ดร.วัสรา รอดเหตุภัย (wasara@cp.su.ac.th)
ประกาศ
25/03/52
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ และภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science)
[ เรียนที่ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ]
รับสมัครถึงวันที่ 7 เมษายน 2552
[รายละเอียด] [หลักสูตร]
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 3427 2923, 0 3425 5093 ต่อ 28703, 28704
ประกาศ
12/01/52
การแข่งขันเขียนโปรแกรมออนไลน์ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2 (Young Thailand Online Programming Competition: YTOPC) ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 9.00-12.00 น. รับใบสมัครได้ที่โรงเรียนมัธยมทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ สสวท. แล้วส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือโทรสารไปยังศูนย์ฯ ที่กำหนดไว้เท่านั้น ภายในวันที่ 2 ก.พ. 2552 [ รายละเอียด ]
ประกาศ
15/12/51
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science) รุ่นที่ 2
[ เรียนที่ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ]
รอบ 1 รับสมัครถึงวันที่ 15 มกราคม 2552
รอบ 2 รับสมัครถึงวันที่ 7 เมษายน 2552
[รายละเอียด] [หลักสูตร]
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 3427 2923, 0 3425 5093 ต่อ 28703, 28704
ประกาศ
14/07/51
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และครู อาจารย์ที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เข้าร่วมสมัครขอรับทุนพัฒนาผลงาน และสรรหาสุดยอดโปรแกรมเมอร์ของประเทศในโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และประเทศไทย ครั้งที่ 11 (The Eleventh National Software Contest:NSC2009)
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนใจสมัครส่งข้อมูลเสนอโครงการได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการ NSC ส่วนภูมิภาคตะวันตก

ติดต่อสอบถาม
อาจารย์ โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ และ อาจารย์ ดร. ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 73000
Website : http://www.nectec.or.th/nsc/, http://nsc-su.hi5.com
ประกาศ
02/05/51
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ปิดสำนักงานภาควิชาคอมพิวเตอร์ชั่วคราว เนื่องจากเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ประจำปี 2551 (International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 2008) ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี เปิดให้บริการวันที่ 12 พฤษภาคม 2551
ประกาศ
25/03/51
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปกติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science) รุ่นที่ 1 [เรียนที่ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม] รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2551 [รายละเอียด] [หลักสูตร]
ประกาศ
15/12/50
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประจำปี 2551 [International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2008)] ในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี ส่งผลงานภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551 สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.jcsse.org
ประกาศ
22/10/50
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบและพัฒนา Web Application และ Web Services สำหรับโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2550 ณ ห้อง 1227 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2550 (ฟรี) [รายละเอียด][ใบสมัคร]
ประกาศ
25/07/50
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะจัดการแข่งขันความรู้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาซี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม [รายละเอียด และ ใบสมัคร ]
ประกาศ
09/03/50
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ จำนวน 1 สาขาวิชา คือ
>> สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 [รายละเอียด ] และ
โครงการพิเศษ เรียนวันศุกร์(ตอนเย็น)-เสาร์-อาทิตย์ จำนวน 2 สาขาวิชา คือ
>> สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 6 [รายละเอียด ] และ
>> สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 7 [รายละเอียด ]
รับสมัครจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2550
สอบถามรายละเอียด โทร. 0 3427 2923 (สายตรง) หรือ 0 3425 5093 ต่อ 8703, 8704
[การซื้อใบสมัคร] [การรับสมัคร]
ประกาศ
28/02/50
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมเสาวนาธรรมกับ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต หัวข้อเรื่อง “มีคุณธรรม(จริยธรรม) นำใจ ชีวิตสดใสก้าวหน้าแน่นอน” วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2550 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 4103 ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม [รายละเอียด และลงทะเบียน]
ประกาศ
05/02/50
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในความร่วมมือด้าน Services Science ในประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ระหว่างเวลา 10.30-11.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล [แสดง]
ประกาศ
05/02/50
ภาพบรรยากาศโครงการสานสัมพันธ์น้อง - พี่ CS & IT 2007 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2550 ระหว่างเวลา 12.00-14.00 น. ณ ลานจอดรถอาคารวิทยาศาสตร์ 1 [แสดง]
ประกาศ
19/01/50
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปีใหม่ 2550 ของภาควิชาคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2549 [แสดง]
ประกาศ
14/12/49
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ จำนวน 1 สาขาวิชา คือ
>> สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 [รายละเอียด ] และ
โครงการพิเศษ เรียนวันศุกร์(ตอนเย็น)-เสาร์-อาทิตย์ จำนวน 2 สาขาวิชา คือ
>> สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 6 [รายละเอียด ] และ
>> สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 7 [รายละเอียด ]
รับสมัครจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2550
สอบถามรายละเอียด โทร. 0 3427 2923 (สายตรง) หรือ 0 3425 5093 ต่อ 8703, 8704
[การซื้อใบสมัคร] [การรับสมัคร]
ประกาศ
27/11/49
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 และโครงการพิเศษ เรียนวันศุกร์(ตอนเย็น)-เสาร์-อาทิตย์ จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 6 และ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 7 รับสมัครจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2550 สอบถามรายละเอียด โทร. 0 3427 2923 (สายตรง) หรือ 0 3425 5093 ต่อ 8703, 8704
ประกาศ
02/10/49
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2549 ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2549 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้อง 1639 ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศ
09/09/49
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 ของ...ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร [ แสดง ]
ประกาศ
09/09/49
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และ/หรือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) [ แสดง ]
ประกาศ
27/07/49
บริษัท Apple Computer จำกัด ได้มอบทุนสนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ [ รายละเอียด ]
ประกาศ
08/07/49
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท(โครงการพิเศษ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 5 เรียนที่ ม.ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ [ รายละเอียดโครงการ ] รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2549 - 4 กันยายน 2549
ประกาศ
08/07/49
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท(โครงการพิเศษ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 6 เรียนที่ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม [ รายละเอียดโครงการ ] รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2549 - 4 กันยายน 2549
ประกาศ
10/06/49
ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2549 ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2549 [แสดง]
ประกาศ
10/06/49
ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2549 [แสดง]
ประกาศ
24/05/49
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2549 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 1639 ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
ประกาศ
06/02/49
ภาพบรรยากาศกิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์น้อง - พี่ CS & IT วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2549 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร [แสดง]
ประกาศ
14/12/48
ภาพบรรยากาศการอบรมการพัฒนาหุ่นยนต์ด้วย Lego Robolab ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2548 ณ ห้อง 1227 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ [แสดง]
ประกาศ
23/11/48
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมการพัฒนาหุ่นยนต์ด้วย Lego Robolab สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [รายชื่อ] [สถานที่]
ประกาศ
22/11/48
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2549 [รายละเอียด]
ประกาศ
25/10/48
ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2548 หลักสูตรปริญญาโท (โครงการพิเศษ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่เรียน ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน [แสดง]
ประกาศ
25/10/48
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมการพัฒนาหุ่นยนต์ด้วย Lego Robolab ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2548 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 [ โครงการ | แผ่นพับ | ใบสมัคร ]
ประกาศ
25/10/48
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะปิดทำการในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2548 เพื่อให้บุคลากรได้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรฯ ครั้งที่ 2" ณ จ.เพชรบุรี
ประกาศ
20/09/48
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลารับสมัครทุนปริญญาเอกตามโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2548 [รายละเอียด]
ประกาศ
01/09/48
ภาพบรรยากาศการแข่งขันความรู้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาซี ชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2548 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2548 ณ ห้อง 1323 (ไววิทย์พุทธารี) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร [แสดง]
ประกาศ
09/08/48
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทโครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียนที่ ม.ศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ) รับสมัครจนถึงวันที่ 7 กันยายน 2548 [รายละเอียด]
ประกาศ
04/08/48
ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันความรู้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาซี เพื่อชิงทุนการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2548 [โครงการ] [ใบสมัคร]
ประกาศ
15/07/48
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะจัดการแข่งขันความรู้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาซี เพื่อชิงทุนการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนในภูมิภาคตะวันตก) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2548 [โครงการ] [ใบสมัคร]
ประกาศ
06/06/48
ภาพบรรยาการการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2548 [ชมภาพ1 ชมภาพ2 ]
ประกาศ
16/05/48
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอื่นๆ [ โครงการพิเศษ]
ประกาศ
3/05/48
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2548 [อ่านประกาศ (PDF) ]
ประกาศ
3/05/48
ภาควิชาคอมพิวเตอร์กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2548 ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2548 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 1639 ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ประกาศ
11/02/48
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้รับการอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ประกาศ
08/02/48
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2548 จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2548 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (บัณฑิตวิทยาลัย)]
ประกาศ
07/01/48
ภาพบรรยากาศงานทำบุญเนื่องในวาระการก่อตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ [แสดง]
ประกาศ
27/12/47
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 [อ่านประกาศ (PDF) ]
ประกาศ
09/11/47
จากการที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ขอเสนอโครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ไปแล้วนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2547 ได้มีมติให้อนุมัติโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงได้รับการยกฐานะใหม่เป็น "ภาควิชาคอมพิวเตอร์ (Department of Computing)" สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ
02/07/47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานอาจารย์ อ่านประกาศ (PDF)
ประกาศ
28/06/47
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จำนวน 3 ทุน จนถึง วันที่ 12 กรกฏาคม 2547 อ่านประกาศ (PDF) ใบสมัคร (PDF)
ประกาศ
11/05/47
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 [อ่านประกาศ (PDF) ]
ประกาศ
26/04/47
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำหรับโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ [อ่านประกาศ (PDF) ]
ประกาศ
05/04/47
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2547 [รายละเอียด (PDF) ]
ประกาศ
30/03/47
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภาคพิเศษ จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2547 [รายละเอียดโครงการ (PDF) ][แผ่นพับ][กำหนดการ]
ประกาศ
30/03/47
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ รอบสอง จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2547[รายละเอียดโครงการ (PDF) ] [กำหนดการ]
ประกาศ
03/03/47
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547 [รายละเอียดโครงการ (PDF)]
ประกาศ
25/02/47
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การโปรแกรมเชิงวัตถุและเทคโนโลยีจาวา" ระหว่างวันที่ 20-21, 27-28 มีนาคม และ 3-4, 24-25 เมษายน 2547 [รายละเอียด] [แผ่นพับ]
ประกาศ
18/02/47
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์และบริหารเครือข่าย [แสดง]
ประกาศ
10/02/47
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 [รายละเอียด]
ประกาศ
09/02/47
ประกาศผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษา C ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2546 (รอบชิงชนะเลิศ) [แสดง]
ประกาศ
09/02/47
ภาพบรรยากาศการแข่งขันเขียนโปรแกรมภาษา C ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2546 [แสดง]
ประกาศ
04/02/47
ประกาศผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษา C ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2546 (รอบที่ 1) และกำหนดการแข่งขันรอบที่ 2 และรอบที่ 3 [แสดง]
ประกาศ
28/01/47
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์และบริหารเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]
ประกาศ
16/10/46
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัด "โครงการการแข่งขันเขียนโปรแกรมภาษา C" ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ขึ้น จึงขอเชิญโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตกส่งนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2547 [รายละเอียด]
ประกาศ
15/10/46
วิชา 517312 และ 517412 (หลักสูตรเก่า) สัปดาห์นี้เรียนวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2546
ประกาศ
29/10/46
สำคัญมาก! นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะลงทะเบียนวิชา 517491 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2546 ให้อ่านประกาศที่ [โฮมเพจรายวิชา]
ประกาศ
06/10/46
ภาพถ่ายพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ ผศ.รุจิรา พิพิธพจนการณ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ [แสดง]
ประกาศ
17/09/46
เนื่องในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรา พิพิธพจนการณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้บุกเบิกการก่อตั้งสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยศิลปากร จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่เคารพนับถืออาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2546 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง 4103 ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ หลังจากเสร็จพิธีแล้วขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกัน อนึ่ง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอความกรุณาทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ต่อไปด้วย
ประกาศ
01/10/46
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ [อ่านประกาศ (PDF)]
ประกาศ
26/09/46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ [อ่านประกาศ (PDF)]
ประกาศ
17/09/46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ [อ่านประกาศ (PDF)]
ประกาศ
17/09/46
สำหรับนักศึกษาที่มีความรู้พี้นฐานด้าน Database และสนใจเรียนการใช้งาน Oracle 9iR2 ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2546 เวลา 9.00-16.00 น. ขอให้แจ้งความประสงค์และลงทะเบียนได้ที่คุณวันดี ค่าลงทะเบียน 300 บาท
ประกาศ
27/08/46
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด <PDF> <HTML>]
ประกาศ
27/08/46
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด <PDF> <HTML>]
ประกาศ
15/08/46
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมฟังบรรยายวิชาการ เรื่อง Wireless Technology: Mobile Technology (เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย บนโทรศัพท์มือถือ) เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2546 เวลา 13.00-16.00 น. [รายละเอียด]
ประกาศ
13/08/46
ขณะนี้มีหนอนอินเตอร์เน็ตกำลังระบาด ขอให้อ่านวิธีการป้องกันและแก้ไข ได้ที่

www.thaicert.nectec.or.th
ประกาศ
01/08/46
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งประกาศระเบียบให้ทราบโดยทั่วกัน ดังต่อไปนี้

    ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป จะอนุญาตให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนวิชา การศึกษารายบุคคล (Individual Study) หรือการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
    • มีสถานภาพเป็นนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป และ
    • ศึกษาผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับคอมพิวเตอร์ของชั้นปีที่ 1-3 ทั้งหมดแล้ว
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศ
31/07/46
ประกาศข่าวด่วน! สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป
ประกาศ
24/06/46
ด่วนที่สุด!!! รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถในการออกแบบและสร้างโฮมเพจ สนใจติดต่อ อ.วัสรา โทร.09-8222067 หรือ wasara@su.ac.th
ประกาศ
08/06/46
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนวิชา 517491 การศึกษารายบุคคล (หรือ Senior Project) ในภาคการศึกษาต้นนี้ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ที่จะลงทะเบียนวิชานี้ในภาคการศึกษาปลายทุกคน ให้มาประชุมในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2546 เวลา 10:30 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ <<อ.เสฐลัทธ์>>
ประกาศ
19/05/46
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 12 (รหัส 0742...) เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2546 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาแจ้งความจำนงได้ที่ตัวแทนรุ่น
ประกาศ
19/05/46
<< ประกาศรายวิชา 517482 >> Selected Topics in Computer Science II (Computer Networks) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2546 [รายละเอียด]
ประกาศ
12/05/46
ด่วน! รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย์ (ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือโท-เอก หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะบรรจุในตำแหน่งอาจารย์) จำนวน 5 ทุน ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์ 3 ทุน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ทุน และสาขาสถิติ 1 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่ 12-16 พฤษภาคม 2546 [รายละเอียด]
ประกาศ
08/05/46
ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2546 [รายละเอียด]
ประกาศ
07/05/46
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2546 (รุ่นที่ 2) [รายละเอียด]
ประกาศ
06/05/46
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 1 (ปีการศึกษา 2545) และรุ่นที่ 2 (รุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2546) ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2546 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 6 โดยพร้อมเพรียงกัน
ประกาศ
06/05/46
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้าย (รอบแก้ตัว) ของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ.2546 ณ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 6 คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศ
21/02/46
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน" ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม และ 5-6 เมษายน พ.ศ.2546 เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภายในและภายนอกรวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป [รายละเอียดโครงการ]
ประกาศ
16/03/46
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ ตามโครงการค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2) ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2546
ประกาศ
16/03/46
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 1 ระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2546
ประกาศ
11/03/46
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การโปรแกรม การออกแบบและการวิเคราะห์เชิงวัตถุ" ระหว่างวันที่ 19-20, 26-27 เมษายน และ 10-11 พฤษภาคม 2546 เพื่อเป็นการเผยแพร่และพัฒนาความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยีเชิงวัตถุให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป [รายละเอียดโครงการ]
ประกาศ
24/02/46
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้ายของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ.2546 ณ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 6 คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับรายละเอียดของกำหนดการสอบนั้นจะประกาศให้ทราบต่อไป
ประกาศ
11/02/46
กระดานสนทนาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS WWWBoard) เปิดให้บริการแล้ว [ขอเชิญใช้บริการ]
ประกาศ
21/12/45
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2546 รับสมัครถึงวันที่ 18 เมษายน 2546 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ [บัณฑิตวิทยาลัย]